(ĐCSVN) – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương cho biết, đến hết năm 2015 Hải Dương sẽ phấn đấu có 99% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Trong đó có 75,0% sử dụng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế với số lượng 60 lít/người/ngày; 93,0% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 76,0% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100,0% các nhà trẻ, trường học, trạm y tế xã ở nông thôn sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

 Công nhân vận hành thiết bị tại Nhà máy nước sạch liên xã tại Hải Dương
 Ảnh: Báo Hải Dương


Để đạt được mục tiêu trên, Hải Dương tiếp tục đầu tư hoàn thành mạng đường ống cấp nước cho các xã còn lại; đầu tư nâng cấp sửa chữa, chuyển đổi nguồn nước cho các trạm cấp nước bị xuống cấp, công nghệ lạc hậu, quá công suất và có nguồn nước bị ô nhiễm. Tỉnh hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách đấu nối sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung.

Tỉnh Hải Dương cũng tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân nông thôn, vận động các hộ dân đầu tư xây dựng nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, trong đó định hướng phát triển nhà tiêu tự hoại và xây dựng hầm Bi-o-ga trong xử lý chất thải chăn nuôi. Bên cạnh đó tỉnh tăng cường nguồn vốn tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội cho các hộ gia đình vay đầu tư xây dựng công trình cấp nước và vệ sinh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, hiện nay Hải Dương đã đạt 98,6% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 75% sử dụng nước đạt Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế với mức 60 lít/người/ngày; 92,3 % số dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 75,1 % số hộ nông dân có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. 9,1 % các trường học mầm non và phổ thông và 99,5% trạm y tế xã ở nông thôn sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.