(ĐCSVN) - Trung tâm Nước sạch & tư vấn thủy lợi Quảng Nam đã xây dựng “Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2015, ít nhất 95% dân số nông thôn và 99% dân số đô thị được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh với định mức tối thiểu 100 lít/người/ngày (khu vực nông thôn) và 120 lít/người/ngày (khu vực đô thị).

Trong đó, có 60% dân số nông thôn trở lên sử dụng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn Việt Nam 02/2009/BYT với số lượng ít nhất là 60 lít/người/ngày. Đồng thời, phấn đấu để tất cả các nhà trẻ, trường học, bệnh viện, trạm xá, chợ và các công trình công cộng khác ở nông thôn có đủ nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

 

 Người dân sử dụng nước sạch. Ảnh minh họa

Để đạt được mục tiêu đó, trước mắt, Trung tâm Nước sạch & tư vấn thủy lợi Quảng Nam đã đưa ra một số giải pháp nhất định. Nổi bật là kế hoạch xây dựng phòng kiểm định chất lượng nước dựa trên đề án do UBND tỉnh phê duyệt với nguồn kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, trung tâm kiến nghị loại bỏ mô hình nước sạch do cộng đồng quản lý, bởi theo thống kê hầu hết các công trình được vận hành theo mô hình này không đem lại hiệu quả. Đối với mô hình hợp tác xã quản lý, cần phải xem xét kỹ năng lực của từng địa phương trước khi bàn giao công trình. Mô hình tư nhân hay doanh nghiệp quản lý bước đầu đem lại hiệu quả, nhưng mô hình này chưa được phổ biến trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Nước sạch & tư vấn thủy lợi Quảng Nam cũng đề nghị UBND tỉnh giao cho quản lý một số công trình cấp nước tập trung, có quy mô cung cấp nước cho 1.000 hộ trở lên như: Công trình nước sạch An Định - Lộc Phước (Đại Đồng, Đại Lộc); hệ thống bơm dẫn nước Điện Ngọc (Điện Bàn); công trình nước sạch xã Tam Phước (Phú Ninh); công trình nước sạch An Khuông - Bà Bầu (Núi Thành); công trình nước sạch xã Quế Hiệp (Quế Sơn).