(ĐCSVN) - Quảng Ninh nằm trong 8 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Hồng triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) (PforR). Tuy nhiên, hiện nay kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình PforR năm 2015 đạt được còn thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch.

Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) có ý nghĩa quan trọng, từng bước thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch nông thôn, cải thiện điều kiện cung cấp nước sạch, vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khoẻ và chất lượng sống cho người dân nông thôn.

 

 Ảnh minh họa: Công Thành


Theo kế hoạch, năm 2015, Quảng Ninh phải xây dựng hoàn thành 9 công trình cấp nước, trong đó 4 công trình chuyển tiếp từ năm 2014 gồm: Hồng Thái Tây - Hồng Thái Đông (Đông Triều), Hải Lạng (Tiên Yên), Hiệp Hoà (Quảng Yên), Tân Bình (Đầm Hà) và 5 công trình xây dựng mới trong năm 2015 gồm: Bình Dương - Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Hoàng Quế (Đông Triều), Đông Ngũ - Đông Hải (Tiên Yên) và Quảng Minh (Hải Hà). Tổng số đấu nối sử dụng nước theo thiết kế của 9 công trình là 19.848 đấu nối. Tổng mức đầu tư 5 công trình xây dựng mới năm 2015 là trên 202,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, số đấu nối sử dụng nước mới đạt 1.880/10.000 đấu nối, bằng 18,8% kế hoạch năm 2015.

Đối với việc triển khai xây dựng các công trình cấp nước, đến thời điểm này cũng mới hoàn thành đưa vào sử dụng 2 dự án (Hồng Thái Đông - Hồng Thái Tây và Hải Lạng). Một số công trình dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 9/2015. Còn lại công trình Thuỷ An, công trình liên xã Nguyễn Huệ - Bình Dương, công trình liên xã Đông Ngũ - Đông Hải, công trình Quảng Minh đang trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, chuẩn bị đấu thầu xây lắp, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2016-2017.

Để đẩy nhanh tiến độ, các địa phương cần tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công xây dựng các công trình cấp nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đăng ký đấu nối sử dụng nước và đóng góp kinh phí xây dựng công trình; giải quyết dứt điểm các vướng mắc về GPMB để triển khai thi công hoàn thành các công trình cấp nước đảm bảo đúng mục tiêu đề ra.