(ĐCSVN) - Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (VSMTNT) Thái Nguyên cho biết, hiện nay, toàn tỉnh đã có trên 80% số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Trong đó tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn quốc gia QCVN 02 của Bộ Y tế là 58%; số hộ có chuồng trại gia súc và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 62%; 98% số trường học có nước sạch sử dụng và nhà tiêu hợp vệ sinh; hơn 50% số công trình cấp nước tập trung được đánh giá hoạt động bền vững...

 

 Người dân Thái Nguyên sử dụng nước sạch. Ảnh: HT


Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT Thái Nguyên cho biết, để đạt mục tiêu đến cuối năm 2015 có 85% số dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp bệ sinh, số gia đình có nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt tỷ lệ 65% và 100% các trường học chính có công trình cấp nước sạch..., Trung tâm đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện 5 công trình cấp nước tập trung và đầu tư mở rộng công trình cấp nước quy mô lớn tại các xã: Tân Hương, Nam Tiến (Phổ Yên), Bình Thành (Định Hóa), Huống Thượng (Đồng Hỷ), Ký Phú - Vạn Thọ (Đại Từ) với tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Ngoài ra, Trung tâm cũng tranh thủ nguồn vốn tài trợ của các tổ chức nước ngoài để triển khai dự án xử lý chất thải rắn và nhà vệ sinh trường học tại xã Vạn Thọ (huyện Đại Từ), hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ thuộc xã Ký Phú - Vạn Thọ (Đại Từ), mở mạng cấp nước sinh hoạt cho xã Cao Ngạn và Thịnh Đức (Thành phố Thái Nguyên).