Ảnh minh họa (ND)

(ĐCSVN) - Theo Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, 6 tháng đầu năm tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt 56% so với kế hoạch năm.

Theo đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 89,7%, tăng 2,7% so với cuối năm 2014; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ trạm cấp nước tập trung 55%; tỷ lệ các trạm y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%; các trường học mầm non và phổ thông có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 97%; số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 48%, tỷ lệ hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh ước đạt 19,4%.

Đối với việc đầu tư nước sạch cho 22 xã điểm nông thôn mới, có 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 64,9% hộ dân sử dụng nước sạch qua các trạm cấp nước tập trung, đến nay đã có 18/22 xã đạt tiêu chí nước sạch, đạt 81,81% kế hoạch.

Về dự án vệ sinh nông thôn, ngành y tế thực hiện mô hình nhà tiêu thấm dội, hiện đang tổ chức xét hỗ trợ cho 50 hộ dân theo các tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng nhà tiêu thấm.

Ngành GD-ĐT thực hiện lắp 10 máng rửa tay, cấp 1.100 quyển sách, tài liệu, cẩm nang về nước sạch và vệ sinh môi trường trong các trường học và in 800 bộ tài liệu cách rửa tay sạch cấp cho các huyện- thị- thành.

Thực hiện mục tiêu kế hoạch 90% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có 55% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ trạm cấp nước tập trung, trong 6 tháng đầu năm 2015, Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long đã khởi công nâng cấp, mở rộng 12 công trình cấp nước, thi công chuyển tiếp mở rộng trạm cấp nước Tân An Luông 2, xã Tân An Luông huyện Vũng Liêm và khởi công xây dựng mới hệ thống cấp nước tập trung xã Tân Phú, huyện Tam Bình; Cung cấp trên 5 triệu m3 nước sạch cho người dân nông thôn; Lắp đặt thêm 5.240 đồng hồ cho hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tổ chức 12 cuộc truyền thông vận động hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch với trên 600 lượt người dân tham dự; Tập huấn 05 lớp vận hành trạm cấp nước cho 150 lượt nhân viên quản lý trạm cấp nước.