Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham gia lớp tập huấn, các báo cáo viên được giới thiệu một số chuyên đề, gồm: Nội dung cơ bản của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội; nội dung Thông tư số 192/2016/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, việc thực hiện công ước ở Việt Nam; những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015 và những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Trong chương trình tập huấn, các báo cáo viên được đi tham quan, dâng hương tại An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên và tham quan các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346 (Quân khu 1).

Tin, ảnh: Khương Doãn