Thay mặt Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đoàn công tác thành kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao trời biển của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu ngày nay nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; đồng thời, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, noi theo tấm gương “dĩ công vi thượng” của Người, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Mạnh Hùng