Quang cảnh buổi hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đặng Văn Tráng, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu); Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 3. Cùng dự có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu; đại biểu các đơn vị: Hải quân, Cảnh sát biển, Phòng không Không quân, Bộ đội Biên phòng và cộng tác viên tiêu biểu trên địa bàn Quân khu 3.

Những năm qua, Tạp chí Quân huấn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, kiên định với tôn chỉ, mục đích; tích cực đổi mới nội dung, các chuyên mục ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả; hình thức trình bày đẹp và sinh động. Tạp chí đã chuyển tải đầy đủ những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với nhiệm vụ huấn luyện; đồng thời Tạp chí là trung tâm diễn đàn, trao đổi kinh nghiệm trong thực tế huấn luyện của các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng nền nếp chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hiện tại, Tạp chí có nhiều chuyên trang, chuyên mục, với số lượng 80 trang, phát hành trên 12.000 bản/tháng tới hơn 1.300 đầu mối các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Tại hội nghị, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cộng tác viên đã có nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi, đi sâu phân tích những kinh nghiệm, cách thức viết tin, bài sát với thực tiễn, đảm bảo chất lượng, có hàm lượng khoa học cao, nhiều thông tin, chính xác, thiết thực, hiệu quả, mang tính tổng kết thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng Tạp chí trong thời gian tới. Đồng thời, Tạp chí thường xuyên duy trì mối liên hệ chặt chẽ với bạn đọc; tập trung phát triển đội ngũ cộng tác viên thực sự là “cầu nối” trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh