Ngày 9/7, Đảng ủy Lữ đoàn 962 (Quân khu 9) đã tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2019, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2019.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, Đảng ủy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác. Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Nổi bật là duy trì nghiêm các chế độ trực và tổ chức luyện tập các phương án theo phân cấp; sẵn sàng ứng cứu, xử trí kịp thời các tình huống xảy ra; thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác phòng, chống dịch COVID-19; làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin chính trị, thông báo thời sự, nhất là công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy tốt các thiết chế văn hoá, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn, định mức về đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; tích cực tạo nguồn lương thực, thực phẩm, duy trì tiếp phẩm trao đổi hàng hóa hai chiều, góp phần nâng cao đời sống bộ đội…

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 đã xác định, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Lữ đoàn 962 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó phấn đấu 100% cán bộ, chiến sỹ chấp hành nghiêm các chế độ quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% nội dung, chương trình; huấn luyện thể lực, diễn tập bảo đảm tuyệt đối an toàn; phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin, ảnh: Thành Tâm