Hoạt động tuyên truyền biển đảo của Trung đoàn 196 tiến hành đúng dịp “Tuần lễ sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019” của Đại học Khánh Hòa. Theo đó, Trung đoàn đã có 4 buổi tuyên truyền cho các sinh viên mới nhập học của Đại học Khánh Hòa.

Quang cảnh buổi tuyên truyền về biển, đảo của Trung đoàn 196 tới các tân sinh viên.

Tại các buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Trung đoàn đã truyền tải chuyên đề “Sinh viên Việt Nam với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, nhằm khái quát cho các bạn tân sinh viên những kiến thức cơ bản về: vị trí, vai trò tầm quan trọng của biển, đảo nước ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới; truyền thống, kết quả xây dựng và chiến đấu của Hải quân nhân dân Việt Nam. 

Với thông điệp “Tình yêu, hiểu biết, chuyên cần, hành động, tỉnh táo, sẵn sàng”, từng buổi tuyên truyền của Trung đoàn đã giúp các bạn sinh viên thấy được niềm vinh dự, tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia và góp phần tích cực cho sự nghiệp quản lý và bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển, đảo của Tổ quốc./.

Tin, ảnh: Cao Lê Hiếu