leftcenterrightdel
 Theo dự kiến, đến hết tháng 3 này, đại hội chi bộ các đảng bộ cơ sở trên địa bàn quận Hải Châu sẽ hoàn thành.

Đó là khẳng định của đồng chí  Lê Tự Gia Thạnh, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hải Châu khi nói về công tác chỉ đạo, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn quận .

Đồng chí Lê Tự Gia Thạnh thông tin, ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành uỷ Đà Nẵng về công tác đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quận uỷ Hải Châu đã tiến hành cụ thể hoá thành nhiều văn bản, kế hoạch và tổ chức quán triện đến từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn.

Các cấp uỷ và tổ chức cơ sở đảng xem công tác chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ của địa phương, đơn vị là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tập trung thực hiện. Ban Thường vụ Quận uỷ cũng đã chọn 2 đơn vị là Đảng bộ phường Hải Châu 1 và Đảng uỷ Công an quận để chỉ đạo đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm, sau đó nhân rộng trên địa bàn.

Trong quá trình chỉ đạo đại hội, Quận uỷ đã thành lập các tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự và Tổ chức phục vụ đại hội Đảng bộ quận; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc về quy trình làm công tác nhân sự cũng như xây dựng báo cáo chính trị, kiểm điểm của cấp uỷ và hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội. Đặc biệt, Quận uỷ hết sức quan tâm chỉ đạo các cấp uỷ, địa phương, đơn vị phát động, tổ chức và nhân rộng các phong trào, mô hình, công trình thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp; đồng thời tổ chức nhiều kênh lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào văn kiện đại hội đảng các cấp.

Thông tin thêm về công tác chỉ đạo, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn Hải Châu, đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hải Châu cho biết, tính đến đầu tháng 3/2020, toàn quận đã có 360/607 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở của quận đã tổ chức đại hội xong. Theo dự kiến, đến hết tháng 3 này cả 607/607 đơn vị sẽ hoàn thành công tác đại hội chi bộ mình. Trong khi đó, với các đảng bộ phường và đơn vị cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận, theo chỉ đạo của Quận uỷ Hải Châu, 2 đơn vị chỉ đạo đại hội điểm gồm Đảng bộ Công an quận (diễn ra vào 2 ngày 30 và 31/3) và Đảng bộ phường Hải Châu 1 (diễn ra vào ngày 7 và 8/4). Trên cơ sở 2 đơn vị đại hội điểm này, Quận uỷ sẽ rút kinh nghiệm và tiến hành tổ chức đại hội các đảng bộ còn lại trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ quận vào giữa tháng 7 năm nay.

leftcenterrightdel
 Đại hội chi bộ cơ quan Hội Cựu Chiến binh quận Hải Châu diễn ra vào ngày 11/3 vừa qua.

Cũng theo Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hải Châu, không chỉ chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp , cấp uỷ và đơn vị trên địa bàn Hải Châu, thời gian qua Quận uỷ còn chú trọng phát động các cấp uỷ, địa phương, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua, đăng ký các công trình chào mừng đại hội. Theo đó, đến nay toàn Quận đã có ½ tổ chức cơ sở đảng và 51 chi bộ trực thuộc cơ sở đăng ký có công trình chào mừng đại hội đảng các cấp. Riêng Quận uỷ có 02 công trình là xây dựng Khu dân cư điện tử tại 13/13 phường (dự kiến đến 6/2020 sẽ hoàn thành) và Hệ thống camera giám sát đặt tại trụ sở Công an 13/13 phường (hiện đang trong quá trình hoàn thành và chạy thử).

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, nhiều khó khăn cũng đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức đại hội ở các TCCSĐ, nhất là những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nói về khó khăn này, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường Hải Châu 1 cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà trên địa bàn Phường hiện còn 4/33 chi bộ phải chuyển đến ngày 31/3 mới tiến hành đại hội xong". 

Đối với công tác lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp ý vào văn kiện đại hội đảng các cấp, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh cho rằng có nhiều vấn đề, nhiều nội dung được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn quan tâm. Tuy nhiên, do nhiệm kỳ tới, Hải Châu nói riêng và Đà Nẵng nói dung sẽ bắt tay vào thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đếnn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với Nghị quyết này, Hải Châu là quận Trung tâm của TP Đà Nẵng, điều này cũng đồng nghĩa là để Đà Nẵng trở thành thành phố phát triển theo Nghị quyết của Bộ Chính trị thì Hải Châu phải đi trước một bước. Do vậy, văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận tới đây phải có sự đóng góp, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Hải Châu. Yêu cầu này cũng được cân nhắc để chú trọng lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào văn kiện Đại hội lần này.

Chia sẻ những vấn đề liên quan đến việc lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào văn kiện Đại hội Đảng bộ quận tới đây, đồng chí Hoàng Giang Yên Thủy thông tin: “Ngoài việc đóng góp trực tiếp tại Hội nghị do Đảng bộ Quận và các phường tổ chức, chúng tôi còn phân công cho Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức đoàn thể của Quận và các phường tiến hành tuyên truyền, thông tin, lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân, nhất là ý kiến đóng gop của chức sắc các tôn giáo, các nhân sỹ, trí thức trên địa bàn.

Đặc biệt, bên cạnh các Website của UBND thành phố, UBND quận, Phường và các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị… hiện việc cung cấp thông tin và lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân để đóng góp vào văn kiện đại hội đảng các cấp còn có một số kênh khác như Website của Đài Phát thành và Truyền hình TP, 2 trang fanpage là Hải Châu và nhóm công khai Ngọc Biển. Đây là các kênh thông tin được nhiều người dân quan tâm tham gia hiện nay”- đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hải Châu cho biết thêm./.

Bài, ảnh: Đình Tăng