Chiều 22/8, Ban Tổ chức Trung ương và Tổ Biên tập Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính và Hà Ban đồng chủ trì hội nghị; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp vụ của Ban Tổ chức Trung ương tham dự.

 

Hình ảnh tại hội nghị.

Đồng chí Mai Văn Chính đề nghị các đại biểu tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn bản. Về công tác xây dựng Đảng, đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII trên các lĩnh vực, chỉ ra nguyên nhân thành tựu và hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, xác định mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới, trong đó xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá.

Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu góp ý phần bố cục, kết cấu và các nội dung lớn thể hiện trong báo cáo; những nhận định, đánh giá khái quát của từng nội dung, nhất là đánh giá về những ưu điểm, thành tựu nổi bật và những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua...

Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, đề nghị các đại biểu góp ý những nhận định, đánh giá nhất là về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cụ thể hoá, hướng dẫn và trong thi hành Điều lệ Đảng. Đồng thời đề xuất, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng nếu phát hiện những nội dung chưa hợp lý hoặc không còn phù hợp...

Tại hội nghị, 8 đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp vụ của Ban Tổ chức Trung ương đã phát biểu những ý kiến ngắn gọn, tâm huyết, đi thẳng vào vấn đề. Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp vụ khác đã gửi văn bản góp ý đến Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh những ý kiến góp ý trực tiếp và bằng văn bản của các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp vụ sẽ được Tổ Biên tập tổng hợp đầy đủ, tiếp thu tối đa để hoàn thiện các dự thảo báo cáo./.

Thu Huyền