Chiều 9/10, UBND tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Họp báo thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 tỉnh Long An. Ảnh: Lê Đức

Báo cáo tại họp báo cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, các ngành, các cấp tỉnh Long An đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra, đạt được kết quả khả quan.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đạt kết quả tích cực. Diện tích lúa được thực hiện theo kế hoạch, sản lượng tăng so với cùng kỳ. Các cây trồng chủ lực của tỉnh phát triển tương đối khá. Tổng diện tích lúa đã gieo cấy là 493.943 ha, đạt 98,1% kế hoạch. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển.

Công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như tổ chức hội chợ, hội thảo kết nối cung cầu trong tỉnh, ngoài tỉnh, nước ngoài, giá các mặt hàng nông sản cơ bản ổn định. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, theo lộ trình đề ra, đã công nhận thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình đột phá của tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tăng cường thực hiện, trong đó tập trung theo dõi, đôn đốc nhân rộng các mô hình điểm trên 03 cây, 01 con gắn với tăng cường hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, đạt được hiệu quả.

Các chỉ số về sản công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ; phần lớn các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm 2019 ước tăng 15,24% so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư tiếp tục được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, khởi nghiệp.

Báo cáo từ tỉnh Long An cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 1.216 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 16.406 tỉ đồng, tăng 12% về số doanh nghiệp và tăng 14% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Đã giải thể 137 doanh nghiệp; 174 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Ước 9 tháng đầu năm 2019, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 167 dự án với số vốn đăng ký 19.700 tỉ đồng, tăng 54 dự án và vốn đăng ký tăng 4.324 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Với đầu tư nước ngoài, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 99 dự án, tổng vốn đăng ký là 303,4  triệu USD.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 13.436 tỉ đồng, đạt 98,2% so với dự toán Trung ương, đạt 97,8% dự toán HĐND tỉnh giao. Tuyển sinh đào tạo 18.896 lao động, đạt 84,65% kế hoạch, đã giải quyết việc làm cho 30.768 lao động, đạt 102,56% kế hoạch.

Trong 3 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu kinh tế của tỉnh và tái cơ cấu ngành, lĩnh vực; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu, đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phấn đấu vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra, phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 10% (kế hoạch 9,6%).

Đẩy mạnh thực hiện các 02 chương trình đột phá và 03 công trình trọng điểm tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi, thông tin kịp thời về thời tiết, khí hậu, thủy văn; theo dõi tình hình lũ đến muộn; chủ động ứng phó kịp thời khi có thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, không để xảy ra trên diện rộng. Tập trung sản xuất vụ lúa hè thu 2019 và gieo sạ có hiệu quả vụ lúa thu đông 2019-2020…/.

Hoàng Mẫn