Cụ thể, với Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bạc Liêu năm 2020, HĐND tỉnh đã thông qua tổng biên chế hành chính cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 1.639 biên chế, giảm 35 biên chế so với năm 2019; biên chế sự nghiệp là 14.304 biên chế, giảm 295 biên chế so với năm 2019.

HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các đồng chí: Trần Văn Tài, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Tấn Tới, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do chuyển công tác khác; tiến hành bầu bổ sung đồng chí Đỗ Minh Đẩu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp HĐND cũng đã xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng khác./.

 

Khánh Vy