Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Lữ đoàn 873 lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I đề ra. Theo đó, làm tốt các công tác giáo dục chính trị làm cho mọi cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, đối tượng tác chiến của Quân đội, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) theo quy định; kịp thời điều chỉnh quân số, phương tiện bảo đảm cho các nhiệm vụ; tích cực luyện tập các phương án SSCĐ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, qua đó đã từng bước nâng cao trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.  

leftcenterrightdel
Đại  biểu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2020 - 2025.

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và có nhiều đổi mới; nhất là thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn đóng quân. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, hoạt động và “đền ơn đáp nghĩa”...

 Về phương hướng nhiệm kỳ thứ II, Đảng bộ Lữ đoàn 873 xác định thực hiện 2 khâu đột phá, đó là nâng cao chất lượng SSCĐ, huấn luyện thực hành trên sông, trên biển; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ; phát huy vai trò trách nhiệm cán bộ chủ trì các cấp.

 Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 đồng chí và bầu 11 đại biểu đi dự đại hội cấp trên với tinh thần đủ phẩm chất, năng lực và đúng cơ cấu./.

Tin, ảnh Lê Tường Hiếu