Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu (thứ 4 từ trái sang) trao Giấy khen cho các tập thể

(Ảnh: web Thành ủy TP. HCM)  

Đó là phát biểu của đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2020 được tổ chức ngày 27/2, tại TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 468.000 người dân tộc thiểu số đang sinh sống (chiếm 5,2% dân số toàn Thành phố), trong đó có ba dân tộc có đông đồng bào và hình thành cộng đồng là dân tộc Hoa, Khmer, Chăm.

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đã quan tâm, đầu tư thực hiện tốt các chính sách dân tộc; công tác tuyên truyền, giáo dục trong đồng bào các dân tộc được quan tâm, giúp cho đồng bào các dân tộc nắm bắt được chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Cùng với đó, việc phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tạo sự gần gũi, gắn bó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, người tiêu biểu và người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Điểm nổi bật trong năm qua, công tác giảm nghèo bền vững, dạy nghề, tạo việc làm được triển khai liên tục, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, làm tốt nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước và cộng đồng.

Năm 2019, Ban Dân tộc Thành phố đã thực hiện chính sách miễn học phí cho 1.603 em học sinh dân tộc Chăm, Khmer từ cấp mầm non đến cấp THPT hơn 1,1 tỷ đồng; hỗ trợ 0.5 lần mức lương tối thiểu cho giáo viên người dân tộc dạy tiếng dân tộc nhằm bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc với số tiền hơn 432 triệu đồng…

Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà các sở, ban, ngành, quận, huyện đã đạt được trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu yêu cầu, thời gian tới, các Sở, ban, ngành và các địa phương của Thành phố, các tổ chức chính trị cần có giải pháp cụ thể động viên các giới, đồng bào dân tộc phát huy tiềm năng thế mạnh trong việc góp phần phát triển kinh tế, đưa công tác chăm lo thực hiện chính sách dân tộc vào chương trình, kế hoạch năm của từng ngành, từng đơn vị, địa phương; đảm bảo quán triệt quan điểm “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng tiến bộ, đảm bảo ổn định, phát triển và hội nhập; công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”.

Bên cạnh đó, triển khai công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên các lĩnh vực an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc và giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn TP. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bố trí, luân chuyển cán bộ người dân tộc vào hệ thống chính trị các cấp; phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển TP.

Dịp này, Ban Dân tộc TP tổ chức ký kết giao ước công tác thi đua năm 2020; tặng Giấy khen cho 11 tập thể đã có thành tích tham gia công tác chăm lo, thực hiện chính sách dân tộc năm 2019; tặng Giấy khen cho 8 tập thể đã đạt kết quả thi đua đứng nhất, nhì cụm thi đua năm 2019./.

 

Hoàng Mẫn