Đẩy mạnh tuyên truyền về những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024

Thứ tư, 24/04/2024 12:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước tập trung tuyên truyền những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024; kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)…
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu
định hướng tuyên truyền.

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4/2024. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin chuyên đề “Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024”. Theo đó, Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025. Luật  có nhiều điểm mới nổi bật: Luật đã hoàn thiện quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo hướng, đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài quốc tịch Việt Nam, có đầy đủ các quyền liên quan đến đất đai như công dân ở trong nước (cá nhân trong nước). Quy định nhóm người sử dụng đất gồm thành viên hộ gia đình thì có quyền và nghĩa vụ như quyền và nghĩa vụ của cá nhân sử dụng đất.

Người sử dụng đất mà được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đồng chí Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin về nội dung và những điểm mới Luật Đất đai năm 2024.

Về thu hồi đất, trưng dụng đất, theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng để thực hiện các dự án xây dựng công trình công cộng; xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, công trình sự nghiệp và các trường hợp khác, bao gồm nhiều nhóm tiêu chí như: nhà ở, khu sản xuất, phát triển quỹ đất, khoáng sản, công trình ngầm và các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để đấu giá, đấu thầu nhằm tăng thu ngân sách...

Luật cũng quy định cụ thể căn cứ, điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; bổ sung một số trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai, do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, thu hồi đất liên quan đến quốc phòng, an ninh...

Luật Đất đai lần này phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục mục quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà không phân biệt theo đối tượng sử dụng đất như Luật Đất đai năm 2013.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Luật lần này sửa đổi, bổ sung nguyên tắc bồi thường theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường: được bồi thường bằng đất có cùng mục đích với đất bị thu hồi hoặc bằng tiền, bằng đất khác hoặc bằng nhà ở.

Luật mới cũng cụ thể hóa nguyên tắc “có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” thông qua quy định tiêu chí khu tái định cư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, địa điểm thực hiện tái định cư; “khu tái định cư có thể bố trí cho một hoặc nhiều dự án”...

Luật Đất đai 2024 mở rộng thành phần hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định với sự tham gia của đại diện HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đại diện của người sử dụng đất có đất bị thu hồi… nhằm đảm bảo sự khách quan, minh bạch, sự tham gia của các bên liên quan…

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền theo thông tin và đề cương tài liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, đầy đủ.

Trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền các vấn đề trọng tâm như: Nhiệm vụ công tác tư tưởng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về tình hình kinh tế - xã hội, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 Quang cảnh Hội nghị.

Ngoài ra, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị báo cáo viên các tỉnh, thành cần tập trung tuyên truyền về: kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ; sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 70 năm qua.

Tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); 206 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2024)…

Tuyên truyền Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV theo tài liệu chính thức của các cơ quan chức năng./.

TT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực