leftcenterrightdel

Chi bộ trường Tiểu học Tứ Yên, Đảng bộ xã Tứ Yên, huyện Sông Lô. Ảnh: Hoàng Nam

Là huyện có diện tích tự nhiên rộng, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) đã luôn thể hiện quyết tâm chính trị cao khi triển khai phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ huyện Sông Lô thường xuyên quan tâm duy trì tốt việc phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy định kỳ tham gia sinh hoạt tại chi bộ nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, thường xuyên tổ chức đối thoại, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở, định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, chỉ đạo thực hiện kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Song song với đó, Huyện ủy Sông Lô cũng chú trọng nghiên cứu tìm giải pháp đột phá nhằm tăng cường kết nối giữa các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Theo đồng chí Phùng Thị Kim Nga, quá trình lãnh đạo, Đảng bộ huyện luôn chú trọng các nhân tố quyết định tạo nền tảng cho sự phát triển chung, đó là năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, hiệu quả điều hành của chính quyền và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân. Trong đó, yếu tố tiên quyết là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trên cơ sở tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Đảng bộ huyện Sông Lô có 45 chi, Đảng bộ cơ sở với hơn 6.000 đảng viên. Quyết tâm tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng bộ huyện Sông Lô đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hướng tới nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy ngay trong cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ năm 2017 đến nay, giải pháp trọng tâm được xác định là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với NQT.Ư4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết quả khảo sát, đánh giá cho thấy, bình quân hàng năm đều có trên 98% đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó đã có nhiều tổ chức, cá nhân có mô hình hay, cách làm tốt, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của các đồng chí đảng viên. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đã xây dựng bản cam kết thực hiện NQT.Ư4. Huyện ủy Sông Lô đã ban hành nhiều chỉ thị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, tăng sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Xác định rõ vị trí, ý nghĩa của hoạt động phát triển đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng, tổ chức Đảng các cấp ở Sông Lô đã thường xuyên quan tâm, đảm bảo về số lượng, chất lượng, trình độ, phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô đã kết nạp được 670 đảng viên; chuyển Đảng chính thức cho 886 đảng viên. Trong đó, độ tuổi kết nạp Đảng từ 18 - 40 chiếm hơn 90%; đảng viên nữ chiếm 40%; đảng viên có trình độ cao đẳng, đại học chiếm hơn 35%; đảng viên ở khu vực nông thôn chiếm trên 60%. Không chỉ nỗ lực tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên mới, Đảng bộ thường xuyên quan tâm kiện toàn công tác cán bộ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm tiếp tục củng cố sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng.

Hiệu quả công tác xây dựng Đảng đã thể hiện rõ nét thông qua kết quả nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trực tiếp và cụ thể nhất đó là kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của toàn huyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả quan trọng đó sẽ là những tiền đề thuận lợi để Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Sông Lô vững bước hướng trên con đường xây dựng quê hương ngày một phát triển mạnh giàu./.

Thùy Linh