Ngày 20/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương thuộc khu vực miền núi phía Bắc (lớp thứ 3) năm 2019 tại Học viện.

Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Tường Vy

Diễn ra từ ngày 20/8- 24/8/2019, 110 học viên tham gia lớp học, các học viên sẽ cùng trao đổi, thảo luận các chuyên đề về: Công tác tư tưởng của Đảng và vai trò, chức năng tham mưu của ban tuyên giáo cấp huyện; Những vấn đề mới trong công tác tư tưởng hiện nay; Công tác tư tưởng trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Công tác giáo dục lý luận và tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở hiện nay; Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn cấp huyện; Xử lý khủng hoảng truyền thông và giao tiếp với cơ quan báo chí…

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Ảnh: Tường Vy

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư  Đảng ủy, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền yêu cầu các học viên cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, học tập các nội dung được giảng viên, báo cáo viên giới thiệu để vận dụng sáng tạo vào công việc; đồng thời cần tăng cường thực hành và trao đổi, thảo luận với các giảng viên, báo cáo viên về những vấn đề thực tiễn vướng mắc hiện nay tại địa phương, đơn vị, từ đó vận dụng đưa ra những phương hướng tham mưu tuyên truyền hiệu quả, làm tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Tường Vy