Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng Nguyễn Quang Thanh đã ký ban hành văn bản số 236/STTTT-TTBCXB để thu hồi Công văn số 228/STTTT-TTBCXB


Theo Công văn trên của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Công văn số 228/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng ban hành ngày 06/02/2018 đề nghị các cơ quan báo chí thành phố phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin về nội dung tin bài trước thời gian in ấn và phát hành các ấn phẩm báo chí. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố hỗ trợ cung cấp đường dẫn trên báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử của báo các thông tin nổi cộm liên quan đến thành phố cần được phản hồi.

Tuy nhiên, theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, nội dung Công văn 228/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và Truyền thông nêu trên không phù hợp với các quy định của Luật Báo chí, gây phản ứng từ các cơ quan báo chí trên địa bàn. Do vậy, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thu hồi gấp Công văn trên.

Trước đó, ngày 06/02/2018, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 228/STTTT-TTBCXB gửi Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề nghị cung cấp bản thảo trước khi in các ấn phẩm báo chí.

Trong đó, Sở Thông tin- Truyền thông nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 1851-CV/TU ngày 02/02/2018 về việc điểm báo phục vụ chỉ đạo xử lý thông tin của Thường trực Thành ủy, để hỗ trợ công tác điểm báo, nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho lãnh đạo thành phố chỉ đạo xử lý các vấn đề báo nêu, góp phần thực hiện có hiệu quả việc cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng có ý kiến như sau: (1) Báo Đà Nẵng và Báo Công an Đà Nẵng phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin về nội dung tin, bài trước thời gian in ấn và phát hành các ấn phẩm báo chí. (2) Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DanangTV) phối hợp kịp thời cung cấp các thông tin nổi cộm, cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu. (3) Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn thành phố hỗ trợ cung cấp kịp thời đường dẫn trên báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử của báo các thông tin nổi cộm liên quan đến thành phố Đà Nẵng cần các cơ quan đơn vị phản hồi thông tin báo nêu. 

Trước yêu cầu của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, ngày 08/02/2018, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Quang Thanh đã ban hành văn bản số 236/STTTT-TTBCXB gửi các cơ quan báo chí có liên quan trên địa bàn TP để thu hồi Công văn số 228/STTTT-TTBCXB. Trong văn bản này, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng cho biết, ngày 06/02/2018, nhằm hỗ trợ công tác điểm báo, kịp thời cung cấp thông tin xử lý các vấn đề báo nêu, góp phần thực hiện có hiệu quả việc cung cấp thông tin cho báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng có ban hành Công văn số 228/STTTT-TTBCXB.

Tuy nhiên, sau khi phát hành Công văn trên, Sở thông tin và Truyền thông thấy rằng văn bản nói trên không phù hợp với các quy định của Luật Báo chí nên ban hành Công văn này để thu hồi./.

Tin, ảnh: Đình Tăng