Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05. Ảnh HM


Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn ra sức thi đua, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mỗi chặng đường phát triển, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Với các chủ trương đúng đắn, được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, đề án trọng tâm hướng về cơ sở,  từ năm 2001 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào Cai luôn đạt hai con số; quy mô GDP ngày càng lớn; thu ngân sách gấp 440 lần so với năm 1991; tỷ lệ giảm nghèo nhanh, hiện chỉ còn 16,2%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được cải thiện, quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững...Những thành tựu nổi bật này đã khẳng định Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn khắc ghi và thực hiện di nguyện của Bác trong bản Di chúc lịch sử trong suốt chặng đường 50 năm qua. Từ một tỉnh nghèo nhất cả nước đã vươn lên là tỉnh khá, dần trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thấy: Phát huy kết quả đạt được trong những giai đoạn trước, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực. Hằng năm, các cấp ủy đều tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện chuyên đề học tập và làm theo lời Bác theo đúng quy định của Trung ương. Trong 3 năm, đã tổ chức 581 hội nghị từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở học tập chuyên đề về Bác Hồ. Các cấp ủy đã kịp thời đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành một nội dung quan trọng trong chương trình kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình. Toàn tỉnh đã có gần 163.700 bản đăng kí, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo quy định. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức, chuẩn hóa thành khẩu hiệu ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc để cán bộ đảng viên học tập rèn luyện; xuất hiện nhiều mô hình mới, nhiều cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc học tập và làm theo lời Bác được tôn vinh và nhân rộng.Thông qua trên 2.000 cuộc kiểm tra giám sát với trên 4.500 đảng viên ở tất cả các cấp, đã kịp thời phát hiện, biểu dương, ghi nhận những mô hình mới, cách làm tích cực đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, làm chưa đúng quy định; chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể của cơ quan, đơn vị và xác định khâu đột phá, tạo sự chuyển biến cụ thể gắn với giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các địa phương.

Hội nghị đã nghe nhiều tham luận về cách làm hay, sáng tạo trong thực tiễn tại cơ sở, minh chứng sinh động hơn những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Học tập và làm theo Bác là việc làm thiêng liêng; học Bác để mỗi người, mỗi ngành, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng tốt lên. Để học Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên, suốt đời, mỗi cán bộ, đảng viên cần lấy tinh thần tự soi, tự sửa, thành tâm tu dưỡng, tích cực trau dồi đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy những kết quả đạt được, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, nắm chắc nội dung của Chỉ thị và tâm nguyện của Người để lại trong Di chúc; phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; gắn kết chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương của Tỉnh ủy; tiếp tục xác định và lựa chọn khâu đột phá mang tính hiệu quả  hơn nữa trong học tập và làm theo Bác để tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chú ý phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo phương châm "Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, chú trọng làm theo bằng những việc làm cụ thể"; các cơ quan thông tin đại chúng cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chủ động phát hiện, tuyên truyền kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo Bác để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập, tạo sự lan tỏa nhiều hơn nữa trong đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Lào Cai đã trao huy hiệu Bác Hồ cho 41 điển hình tiên tiến, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 15 tập thể, 41 cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Thị Hồng Minh