Ngày 01/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Trải qua 90 năm thành lập và phát triển, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác Tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng trong xây dựng Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các tư tưởng sai trái, đi ngược lại lợi ích của Đảng, dân tộc…

leftcenterrightdel

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, UVDKTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (giữa) tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo có thành tích xuất sắc.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đồng chí là cán bộ ngành Tuyên giáo của Đảng qua các thời kỳ cũng đã gởi gấm tình cảm và niềm tin vào đội ngũ cán bộ đang làm công tác Tuyên giáo của tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

 Theo đồng chí Lâm Tấn Hòa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, từ khi tái lập tỉnh Sóc Trăng vào tháng 4/1992 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tuyên giáo đã từng bước được đổi mới phương thức hoạt động, luôn bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng trong Đảng và trong xã hội, tham mưu cho cấp ủy xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nhất là xử lý tốt các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo; đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hiện nay, cán bộ, cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được sắp xếp tinh gọn theo Đề án số 08 của Tỉnh ủy, tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, có tâm huyết với ngành.

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lâm Văn Mẫn, UVDKTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, gắn công tác tư tưởng với cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng tham mưu các cấp ủy đảng trong từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo hướng vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

 Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” tặng cho 12 cá nhân có những đóng góp trong ngành Tuyên giáo./.

Tin, ảnh: Thanh Nam