Đồng chí Vũ Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng  
phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, phản bác
các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch năm 2019. 


Đây là yêu cầu của đồng chí Vũ Hùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng Đà Nẵng tại lớp tập huấn nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch năm 2019 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng phối hợp tổ chức vào sáng 26/10.

Trước đó, trong phát biểu chỉ đạo này, đồng chí Vũ Hùng khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề rất hệ trọng của Đảng. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập, nhất là trong bối cảnh bùng nổ mạnh mẽ và tác động sâu rộng của Internet, mạng xã hội.

Đồng chí cho biết, trước tình hình trên, ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết trên, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã có Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 25/6/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và tương đương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ùy thành lập Ban Chỉ đạo 35 thành phố (thay cho Ban Chỉ đạo 94 trước đây).

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng ban hành Hướng dẫn số 56HD/BTGTU ngày 18/7/2019 về thành lập Ban Chỉ đạo 35, lực lượng cộng tác viên cấp quận, huyện và tương đương trên địa bàn thành phố.

 

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn vào sáng 26/10 


“Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, đến nay tất cả các địa phương, đơn vị trong toàn thành phố đã tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng Cộng tác viên theo đúng quy định”- đồng chí Vũ Hùng cho biết và thông tin thêm: Để Ban Chỉ đạo 35 các cấp nắm bắt những nghiệp vụ trong hoạt động, được sự cho phép của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy phối hợp tổ chức lớp tập huấn, bồi duỡng nghiệp vụ, kỹ năng đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch dành cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn và lực lượng cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ban cán sự đảng, Đảng đoàn hôm nay với mục đích là không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo chương tình của lớp tập huấn, trong thời gian 01 ngày, báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Thị Thu Cúc- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh- người có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết trong công tác này hướng dẫn, giúp các học viên các kỹ năng và nghiệp vụ cụ thể có liên quan. Trong đó, tập trung các chuyên đề đáng quan tâm như: “Tổ chức, xây dựng và điều hành lực lượng nắm bắt dư Iuận xã hội và đấu tranh, phản bác trên không gian mạng xã hội”; “Kỹ năng viết tin, bài về phản bác trên không gian mạng xã hội”; "Kỹ năng xây dựng trang, nhóm Facebook, zalo, mocha, blog… và điều hành lực lượng đấu tranh phản bác trên mạng xã hội hoạt động”./.

 

 

Tin, ảnh: Đình Tăng