Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao cờ thi đua
cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TH).

Chiều 11/1, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết kiểm tra, giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Năm 2018, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; đồng thời, quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để UBKT các cấp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng cao, nhất là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Các cuộc kiểm tra đảm bảo khách quan, chính xác; những trường hợp có khuyết điểm, sai phạm đều phải kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm; chỉ rõ những sai phạm, khuyết điểm của đảng viên và tổ chức đảng, đã có tác dụng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng.

Trong năm, UBKT Thành ủy Hà Nội kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 31 đảng viên. Có 30/30 UBKT quận, huyện, thị ủy và 7/22 đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 90 tổ chức đảng, 271 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác cán bộ...

Công tác giám sát được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn và một số nơi đã chủ động đổi mới phương pháp giám sát thường xuyên; mở rộng về đối tượng, nội dung giám sát chuyên đề. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Kịp thời giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng thẩm quyền.

Năm 2018, UBKT các cấp Thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 566 tổ chức đảng cấp dưới. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên (khiển trách 838, cảnh cáo 147, cách chức 22, khai trừ 107) và 18 tổ chức đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Tô Quang Thu đánh giá cao những kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Hà Nội. Đồng thời đề nghị công tác kiểm tra, giám sát phải được triển khai mạnh và đồng đều hơn nữa. Cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát để mỗi đảng viên nâng cao tính tự giác và gương mẫu, trách nhiệm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những thành tích mà các cấp uỷ, UBKT các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Đồng thời đề nghị, năm 2019, các cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và coi đây phương thức bảo đảm chức năng lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và lấy phòng ngừa là chính để góp phần thúc đẩy hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, tích cực tham mưu, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng bộ Thành phố. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực chuyên môn và địa bàn được phân công phụ trách để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung kiểm tra, giám sát những địa bàn, lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém như: Công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản… Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu UBKT Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức chức Thành ủy kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự UBKT cấp dưới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ Thành phố có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát. UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 6 đơn vị ngành Kiểm tra Đảng bộ Thành phố; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân.../

Thu Hà