leftcenterrightdel

Đại biểu dự hội nghị bỏ phiếu giới thiệu tái cử Ủy viên chính thức và giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Thông báo số 94 của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII và Quy định 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ngày 14/8, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị phiên bất thường để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các điều kiện, tiêu chuẩn, quy định của Trung ương về việc giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII, các đại biểu dự hội nghị thực hiện các bước theo quy trình và thống nhất giới thiệu tái cử Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII đối với đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII đối với đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

 Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua việc điều chỉnh số lượng, cơ cấu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện quy trình đối với nhân sự tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh lãnh đạo chủ chốt Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tin, ảnh: Đắc Phương