(ĐCSVN) - Ngày 30/6, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI; triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021.

5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước; lan tỏa đến từng chi đoàn, chi hội, chi đội, từng đoàn viên, thanh thiếu nhi ở các khu vực, đối tượng.

Hội nghị được tiến hành trực tuyến tới 63 điểm cầu trên cả nước - Ảnh: Minh Châu

Những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều cách làm hay, ý tưởng sáng tạo, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng của tuổi trẻ, qua đó, đoàn viên, thanh niên ngày càng nhận thức rõ giá trị to lớn, tự giác học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ một cách thường xuyên, nghiêm túc.

Các cấp bộ đoàn đã đăng ký và thực hiện 2.273 công trình thanh niên cấp tỉnh, trên 19 nghìn công trình thanh niên cấp huyện, gần 227 nghìn phần việc thanh niên làm theo lời Bác; hàng trăm chương trình, dự án xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, làng thanh niên lập nghiệp, đảo thanh niên, chòi tránh lũ, nhà nhân ái, trường học cho học sinh vùng cao, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên… góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng.

Các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ, nhà khoa học trẻ, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài tham gia. Tiêu biểu như: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”…

Thông qua thực hiện Chỉ thị 03, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác với những kết quả xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nhiều sáng chế, phát minh, thành tựu làm rạng danh đất nước. Nhiều tấm gương dũng cảm quên mình vì chủ quyền lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Nhiều thanh niên làm kinh tế giỏi, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng nước nhà...

Tại Hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021 nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đoàn và thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nhất là của người đứng đầu các cấp của Đoàn, Hội, Đội.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định những giải pháp thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội, Đội các cấp; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; chọn xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở làm nội dung đột phá, tạo chuyển biến rõ rệt lề lối, tác phong cán bộ Đoàn./.

Minh Châu