leftcenterrightdel
 Chuyên đề đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, 25 Tông Đản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
leftcenterrightdel
 Hơn 150 tài liệu, hiện vật, hình ảnh về Cách mạng tháng Tám được lựa chọn, trưng bày với 2 chủ đề "Sức mạnh dân tộc" và "Ngày Độc lập 2/9".
leftcenterrightdel
 Chủ đề “Sức mạnh dân tộc” thể hiện vai trò, sự lãnh đạo tài tình của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đoàn kết toàn dân tiến hành thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám.
leftcenterrightdel
 Chủ đề “Ngày Độc lập 2/9” đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giới thiệu nhiều hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, đó là các hình ảnh Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Quốc kỳ, Quốc ca, Hiến pháp… Trong ảnh: Chiếc bàn Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng trong thời gian Người ở và làm việc tại số nhà 49 Hàng Ngang, tháng 8 năm 1945; Bộ quần áo kaki Bác đã mặc sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công.
leftcenterrightdel
 Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945.
leftcenterrightdel
 Micro Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.
leftcenterrightdel
Cuốn sổ chi chép công việc hàng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 2/9 - 17/10/1945. Đây cũng là hiện vật lần đầu tiên được giới thiệu tới công chúng. 
leftcenterrightdel
 Chiếu thoái vị của Vua Bảo Đại, ngày 30/8/1945, một hiện vật đáng chú ý trong Triển lãm.
leftcenterrightdel
 Tuyên ngôn của Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam về Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, tháng 8/1945.
leftcenterrightdel
 (Hiện vật dưới từ phải qua) - Bản Hiến pháp được Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa I, ngày 9/11/1946; Bài Tiến quân ca  - Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do nhạc sỹ Văn Cao sáng tác năm 1944.
leftcenterrightdel
Cờ đỏ sao vàng ở một số địa phương sử dụng trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, tháng 8 năm 1945. 
leftcenterrightdel
 Những vũ khí được Nhân dân ta sử dụng trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.
leftcenterrightdel
 Một số ấn phẩm báo chí góp phần trực tiếp vào cao trào cứu quốc, chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 như Báo Cứu Quốc, Cờ giải phóng, Việt Nam độc lập, Chiến đấu, Cởi ách, Tiếng súng khởi nghĩa... giới thiệu tại Triển lãm.
leftcenterrightdel
 Thông qua các tài liệu, hiện vật quý giúp công chúng hiểu rõ hơn về mốc son lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, giá trị của độc lập, tự do. Chuyên đề trưng bày diễn ra đến hết tháng 12/2020.
T Dương