Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn và Sở Y tế tổ chức hội nghị giao ban giữa hai ngành. (Ảnh Bùi Toàn)

Năm 2017, hai ngành đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT tại 134 cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quyền lợi KCB cho người tham gia BHYT, góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không để xảy ra tình trạng lợi dụng sử dụng sai mục đích gây thất thoát nguồn quỹ BHYT. Từng bước đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh (KCB), thanh toán chi phí và giám định chi phí KCB BHYT...

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế làm bội chi quỹ KCB BHYT mà hai ngành cần phối hợp tháo gỡ trong năm 2018 như: một số cơ sở y tế chỉ định dịch các vụ kỹ thuật chưa đúng so với quy định của Bộ Y tế; Khám, chẩn đoán và chỉ định cho bệnh nhân vào điều nội trú không phù hợp với tình trạng (nặng, nhẹ) của bệnh dẫn đến tỷ lệ vào điều trị nội trú cao, kéo theo các chi phí về thuốc, dịch vụ kỹ thuật, chi phí tiền giường tăng cao.... Ngoài ra, việc lựa chọn, sử dụng thuốc chưa phù hợp với nguồn quỹ BHYT như: một số cơ sở KCB tỷ lệ sử dụng các chế phẩm y học cổ truyền cao quá mức quy định (trên 60% so với tổng chi phí thuốc); mức chi phí bình quân trên một lượt KCB BHYT của một người ở tuyến xã cao hơn mức bình quân chung của toàn quốc và các tỉnh lân cận...  

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận, đánh giá từ phía các phòng nghiệp vụ hai đơn vị và các cơ sở y tế, Lãnh đạo hai ngành đã thống nhất chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018, cụ thể: Tăng cường công tác phối hợp tham mưu, chỉ đạo nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả dự toán phân bổ quỹ KCB BHYT năm 2018, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT; Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về chính sách pháp luật BHYT cho đội ngũ y, bác sỹ, thầy thuốc, nhân viên y tế, giám định viên...qua đó nâng cao năng lực, trình độ hiểu biết để thông tin trực tiếp đến với nhân dân nói chung và người bệnh nói riêng, góp phần giảm bội chi quỹ, phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tăng trưởng nguồn quỹ; Tiếp tục nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chuyển dữ liệu KCB BHYT giữa hai ngành đảm bảo kịp thời, sớm phát hiện những cảnh báo để có biện pháp tháo gỡ những phát sinh...

Tại hội nghị, Lãnh đạo hai ngành đã thống nhất phát động phong trào thi đua thực hiện công tác KCB BHYT và quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT năm 2018 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hai đơn vị.

Bùi Toàn- Mạnh Hùng