Theo thống kê của Ban tổ chức, đến 17h ngày 16/9/2019, số lượt người tham gia dự thi là trên 600.000. Trong đó, các đơn vị có số lượt người tham gia thi nhiều là: Huyện Đông Anh: 36.460; Quận Bắc Từ Liêm: 33.660; Sở Giáo dục và đào tạo: 17.874, Điện lực Hà Nội: 3.801;...

Cuộc thi sẽ kết thúc vào 17h ngày 26/9/2019. Sau khi kết thúc thời gian thi, Ban Tổ chức cuộc thi Thành phố sẽ tổ chức hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã cách sử dụng phần mềm lọc chấm thi.

Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2019 nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam (ngày 09 tháng 11) trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến"  do UBND Thành phố phát động với mục đích phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Thành phố, các dịch vụ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, mức độ sử dụng, lệ phí, phí, thời hạn giải quyết, hồ sơ giải quyết.... đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố. Qua đó thấy được lợi ích, hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến mang lại và góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính./.

Hải Thanh