Quy tập hài cốt liệt sĩ (Ảnh: minh họa chinhphu.vn)

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện chuyển đến nội dung như sau: "Kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để việc tìm kiếm hài cốt thuận lợi hơn”.


Ngày 22/8/2019, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nội dung, giải pháp trọng tâm của Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; trực tiếp phục vụ cho việc xác định thông tin, khoanh vùng khu vực cần tìm kiếm, quy tập; đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã ban hành Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ ngày 14/3/2018 về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức tập huấn hướng dẫn, triển khai trên phạm vi toàn quốc; đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo 515 các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn hướng dẫn, triển khai sâu rộng đến cấp cơ sở (thôn, bản). Trên cơ sở thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu liệt sĩ hiện có, đến nay, nhiều địa phương đã cơ bản hoàn thành việc kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (cấp thôn đã kết luận địa bàn được 81.202/103.123 thôn = 78,75%, cấp xã đã kết luận địa bàn được: 8.277/11.152 xã = 74,22%; cấp huyện đã kết luận địa bàn được: 241/709 huyện = 34%). Mục tiêu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở 3 cấp trên phạm vi toàn quốc.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk, gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk để trả lời cử tri.

Minh Anh