Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga
tặng hoa chúc mừng đồng chí Bạch Ngọc Chiến

Với 82/84 số phiếu tán thành, ông Bạch Ngọc Chiến, Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đã được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp khóa V (nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị.

Ngoài ra, báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, trọng tâm công tác cuối năm 2019, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động đến môi trường an ninh và phát triển của nhiều quốc gia.

Công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ, thu được nhiều kết quả quan trọng trên cả hai kênh song phương và đa phương, nổi bật là việc Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu kỷ lục 192/193, thể hiện vị thế, uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam. Công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp Hữu nghị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân được tích cực triển khai toàn diện với nhiều hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, hỗ trợ tích cực cho công tác đối ngoại nói chung của đất nước; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tích cực triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả, chủ động, tích cực đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Liên hiệp đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025.

Công tác nghiên cứu, tham mưu tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đóng góp có giá trị thiết thực. Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được đổi mới, tham gia có hiệu quả vào công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Công tác xây dựng, phát triển tổ chức tiếp tục được tăng cường. Liên hiệp đã tích cực tổng kết, xây dựng báo cáo và đóng góp ý kiến phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị do Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì. Mối quan hệ công tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các tổ chức thành viên ở địa phương đã gắn kết hơn.

Hội nghị đã thống nhất trọng tâm công tác cuối năm 2019
của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Về trọng tâm công tác cuối năm 2019, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết: Liên hiệp sẽ tiếp tục công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, của Liên hiệp Hữu nghị; đồng thời kiện toàn nhân sự lãnh đạo Cơ quan Thường trực Liên hiệp Hữu nghị.

Thêm vào đó, Liên hiệp cũng sẽ triển khai thực hiện kế hoạch đối ngoại, trong đó có các hoạt động năm chéo Việt – Nga, tham gia APF 2019 và chuẩn bị tiếp nhận vai trò Chủ tịch APF 2020, Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Ấn Độ lần thứ 10 tại Việt Nam,…

Trong những tháng cuối năm 2019, Liên hiệp cũng tăng cường công tác hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đi khảo sát dự án, xúc tiến vận động viện trợ tại các địa phương và hỗ trợ các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, chương trình vận động viện trợ và Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ; xây dựng kế hoạch phổ biến Chương trình quốc gia giai đoạn mới cho các bộ, ngành, tổ chức nhân dân ở Trung ương và địa phương thực hiện.

Ngoài ra, Liên hiệp sẽ tập trung tổ chức Hội nghị quốc tế lần 4 về hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; hoàn tất các thủ tục để triển khai quản lý, vận hành, khai thác Cung Hữu nghị Việt – Trung và Nhà khách Hữu nghị theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…/.

Tin, ảnh: Khánh Linh