Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng trình bày báo cáo tờ trình. (Ảnh:TA)

Đó là thông tin được UBND TP Hà Nội trình gửi Kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2019 và được 100% các đại biểu dự họp thông qua vào sáng nay, 5/12.

Trình bày tờ trình tại Kỳ họp, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, năm 2018, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu việc sắp xếp các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Đến nay, TP cơ bản hoàn thành sắp xếp, kiện toàn các tổ chức theo Nghị quyết HĐND TP. Qua theo dõi, đánh giá, các cơ quan, đơn vị sắp xếp đều sớm đi vào ổn định, công tác tư tưởng được triển khai tốt, bộ máy hành chính gọn nhẹ và hiệu quả hơn, cơ bản không có đơn thư khiếu kiện.

Cụ thể, giải thể cơ quan thường trực Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP và thành lập Phòng công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND TP; Ban hành quyết định thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; Kiện toàn chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú ý thuộc Sở NN&PTNT; Tổ chức lại Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc Sở Y tế; Sáp nhập Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã...

Ngoài ra, UBND TP đã báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo TP quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và đang tổ chức thực hiện: Sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTB&XH; Sắp xếp 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Quy hoạch và Kiến trúc sang Viện Quy hoạch xây dựng quản lý; Xây dựng mô hình Trung tâm điều hành thông minh thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, thành phố không thành lập thêm tổ dân phố, đồng thời chỉ đạo tổ chức rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy thôn, tổ dân phố, lực lượng cán bộ công chức xã, người làm việc không chuyên trách tinh gọn và hiệu quả.

TP đã phê duyệt toàn bộ đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; các đơn vị thực hiện rà soát cơ cấu công chức, viên chức theo đề án, thực hiện nghiêm sắp xếp theo đúng khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm. Kết quả bước đầu đã phát huy được trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sở trường công tác của từng cán bộ; các cán bộ có thể thực hiện các công việc có tính tương tác, hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn, sẵn sàng làm các vị trí khác nhau để thực hiện công tác luân chuyển cán bộ hoặc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.

Sau khi xem xét, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2019. Cụ thể biên chế công chức là 8.227 biên chế (trong đó dự phòng: 17 biên chế), giảm 664 biên chế so với năm 2018. Số lượng viên chức toàn thành phố là 123.765 biên chế (dự phòng: 36; giảm 3.692 so với năm 2018).

Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ năm 2019 và giảm trừ biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương do đã bàn giao về Bộ Công thương. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 là 1.437 chỉ tiêu, tăng 79 chỉ tiêu so với năm 2018. UBND TP Hà Nội cho rằng điều này là do điều chuyển 170 chỉ tiêu định mức lực lượng giao thông, giảm 8 chỉ tiêu từ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng giải thể, giảm 83 chỉ tiêu từ Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương.

Lao động hợp đồng theo định mức là 242 chỉ tiêu. Về biên chế sự nghiệp có 143.969 biên chế, trong đó biên chế viên chức là 123.765 biên chế, dự phòng 36 biên chế, giảm 3.692 biên chế so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo Nghị định 68 là 11.274 chỉ tiêu, giảm 294 chỉ tiêu so với năm 2018. Lao động hợp đồng theo định mức là 8.930 chỉ tiêu, tinh giản 391 chỉ tiêu nhân viên nuôi dưỡng tương ứng theo số giảm học sinh khối mầm non năm 2019.

Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng biên chế năm 2019 được UBND TP Hà Nội cho biết là tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tập trung các giải pháp chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính; xây dựng cơ chế, định mức khoán chi thường xuyên, thực hiện thí điểm chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao hiệu quả của đề án vị trí việc làm được phê duyệt…/.

Đức Tuấn