Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vào ngày 17/7/2019. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Cụ thể, tại Quyết định 968/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trước đó, ngày 17/7, tại Kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Bùi Văn Khánh đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Khánh sinh năm 1964, quê tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Đồng chí Bùi Văn Khánh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hòa Bình; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Tháng 7/2019, đồng chí Khánh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình .

Theo Quyết định 967/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Quang, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định 965/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Hà Trọng Hải, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Trước đó, ngày 22/7, tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Hà Trọng Hải được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Hà Trọng Hải sinh năm 1974; quê quán: xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Huội Quảng-Bản Chát, huyện Than Uyên; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên; Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên; Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh./.

PV