Giám đốc - Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn. (Nguồn ảnh: ĐHQGHN)

Ngày 03/01/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 11/QĐ-TTg bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐHQGHN, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Theo đó, Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015, Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học Quốc gia, Hội đồng ĐHQGHN có nhiệm vụ và quyền hạn chính sau đây:

Phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ĐHQGHN;

Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học của ĐHQGHN;

Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng phát triển của ĐHQGHN;

Quyết nghị về việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách Văn phòng, các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN và thông qua đề án thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc ĐHQGHN theo quy định của Luật giáo dục đại học, Luật khoa học và công nghệ;

Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng ĐHQGHN, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của ĐHQGHN.

Được biết, Hội đồng Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 có 24 thành viên, trong đó, có ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; ông Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp. Hà Nội; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Đào Trọng Thi - Nguyên Giám đốc ĐHQGHN, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.../.

VA