Ảnh minh họa. Nguồn: VA

Cụ thể, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 vẫn giữ ổn định như năm học trước (kết hợp thi tuyển với xét tuyển). Ngày thi tổ chức 07/6/2018, sáng thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Toán.

Tuy nhiên, năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên dự thi 3 bài, gồm 2 bài độc lập là Toán, Ngữ văn và bài tổ hợp. Trong đó, bài tổ hợp 1 gồm các môn Ngoại ngữ, Vật lý, Lịch sử và Giáo dục công dân; bài tổ hợp 2 gồm các môn Ngoại ngữ, Địa lý, Hóa học và Sinh học. Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố bài thi tổ hợp cụ thể vào cuối tháng 3 hằng năm.

Về hình thức, bài thi Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, bài tổ hợp thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Nội dung đề thi nằm trong chương trình lớp 9 hiện hành và bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

Việc tuyển sinh được lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu; Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0.

Theo ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá việc năm 2019 học sinh sẽ phải làm thêm 1 bài thi tổ hợp bên cạnh bài thi Ngữ văn, Toán như những năm trước nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện ở các cấp học dưới, tránh sự học lệch của học sinh. Bài thi tổ hợp với mục tiêu dần tiếp cận chương trình sách giáo khoa mới, theo hướng tích hợp ở các lớp học, cấp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học, cấp học trên./.

Mỹ Anh