Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Một số tỉnh miền Bắc bắt đầu tiến hành trồng rừng tập trung. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục gieo ươm, chăm sóc cây giống để phục vụ trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung theo kế hoạch 2017.

Cụ thể, đến ngày 20/2/2017 trồng rừng tập trung: Ước đạt 4.860 ha, tăng 93,6% so với cùng kỳ năm trước; -Trồng cây lâm nghiệp phân tán: Ước đạt 10.700 nghìn cây, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng gỗ khai thác: Ước đạt 875 nghìn m3 , tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tại miền Bắc: Ước tính trong 2 tháng đầu năm, các tỉnh miền Bắc đã tiến hành trồng được 4.860 ha, tăng 102,2% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh công tác trồng rừng tập trung, các địa phương miền Bắc đã phát động tết trồng cây đầu xuân 2017. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ cho công tác trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán 2017.

Còn tại các tỉnh miền Nam hầu như chưa tiến hành trồng rừng tập trung mà chỉ trồng dặm lại những cây bị chết và tiến hành gieo ươm cây giống để phục vụ cho kế hoạch trồng cây phân tán năm 2017.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 2, cả nước đã xảy ra 16 vụ cháy rừng làm thiệt hại 32 ha rừng. Tính chung 2 tháng đầu năm, diện tích rừng bị cháy là 70 ha, giảm 71,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các tỉnh để xảy ra cháy rừng hầu hết các xảy ra trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, chủ yếu là cháy rừng trồng. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết hanh khô, đúng vào mùa đốt nương làm rẫy của đồng bào và đi lễ chùa hóa vàng gây cháy lan.

Cũng trong tháng 2, cả nước xảy ra 77 vụ phá rừng, thiệt hại 28 ha. Tính chung 2 tháng đầu năm, diện tích rừng bị phá là 47 ha, giảm 41,3% so với cùng kỳ 6 năm trước. Diện tích rừng bị phá rừng tập trung chủ yếu tại Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắc Nông.

M.P