TP. Thái Bình ngày một hiện đại, mở rộng, khang trang, xanh sạch đẹp (Ảnh: baodautu.vn)

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh năm 2010) ước đạt 23.562 tỷ đồng, tăng 12,32% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 6.349 tỷ đồng, tăng 3,60%; Khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 8.042 tỷ đồng, tăng 27,43% (công nghiệp tăng 35,68%, xây dựng tăng 11,52%); Khu vực dịch vụ ước đạt 7.793 tỷ đồng, tăng 7,46% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 60.351 tỷ đồng, bằng 46,1% kế hoạch năm, tăng 12,51% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 13.999 tỷ đồng, bằng 52,9% kế hoạch năm, tăng 3,61% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2017- 2018 đạt 129.039 ha, tăng 281 ha so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa xuân ước đạt 71,68 tạ/ha, tăng 0,15 tạ/ha so với vụ xuân năm 2017; năng suất, sản lượng các loại cây màu cao hơn hoặc tương đương cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 7.162,1 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ.

 Tình hình chăn nuôi ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 4.334 tỷ đồng, tăng 2,67% so với cùng kỳ. Nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt kết quả khá. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 14.519 ha, tăng 1,4%. Khai thác thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng tăng cường khai thác xa bờ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 103.904 tấn, tăng 7,7%. Giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 1.964 tỷ đồng, bằng 42,1% kế hoạch, tăng 6,9%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Toàn tỉnh có 200/263 xã (chiếm 76%) và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; số tiêu chí bình quân là 17,72 tiêu chí/xã.

Bên cạnh đó, giá trị sản xuất khu vực công nghiệp và xây dựng 6 tháng đầu năm ước đạt 33.870 tỷ đồng, bằng 43,6% kế hoạch năm, tăng 18,61% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất khu vực thương mại - dịch vụ ước đạt 12.483 tỷ đồng, bằng 46,5% kế hoạch năm, tăng 7,86% so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng ngân hàng ổn định. Công tác quản lý tài chính và thu chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện 9.454,8 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 8.222,2 tỷ đồng, đạt 70,5% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6.367,3 tỷ đồng, đạt 54,6% dự toán.

Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có 42 dự án đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng đăng ký đầu tư (21 dự án mới và 21 dự án điều chỉnh) với tổng vốn đầu tư đăng ký mới khoảng 687,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 74 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư 529,156 triệu USD; 11 dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi đang triển khai thực hiện với tổng vốn ODA là 1.215 tỷ đồng, vốn đối ứng là 122,97 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 5.993 doanh nghiệp, 775 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 57.282 tỷ đồng.

  Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng có những chuyển biến tích cực. Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Công tác y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo; tổ chức hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch bệnh và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; tăng cường các hoạt động truyền thông phòng chống HIV/AIDS, duy trì tốt công tác điều trị ARV, điều trị Methadone...

Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 17.200 người, đạt 52% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động 1.600 người. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ trẻ em được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và kỉ niệm các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được duy trì và phát triển sâu rộng.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành rà soát quy trình thủ tục để cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; mở rộng việc nhận hồ sơ qua Mạng, nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện đối với các thủ tục thực hiện tại Trung tâm Hành chính công 2 cấp... nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Quốc phòng an ninh quốc gia được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Có thể nói, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm là động lực to lớn để tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018. Chặng đường phía trước tuy vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, song với ý chí quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới./.

PV