Sản xuất hàng xuất khẩu ở Bình Dương (Nguồn: Báo Bình Dương)

Đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 31.778 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 248.900 tỷ đồng và 3.082 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 29,07 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh về thu hút vốn FDI. Nhằm bảo đảm cho các mục tiêu phát triển bền vững, trong những năm qua, Bình Dương cũng đã chuyển hướng sang chọn dòng vốn đầu tư nước ngoài tốt, tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường...

Để bảo đảm phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững, trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ ban hành quyết định quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh khuyến khích các dự án sản xuất công nghiệp, dự án xây dựng nhà xưởng để cho thuê với mục đích sản xuất công nghiệp; các dự án sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, đô thị di dời vào khu, cụm công nghiệp có ngành nghề và hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động của dự án và của doanh nghiệp. Các khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao chỉ thu hút các ngành nghề đầu tư đúng với danh mục ngành nghề thu hút đầu tư đã được phê duyệt.

Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết: Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành trong tỉnh sẽ tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế; huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh cũng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh./.

K.V