leftcenterrightdel
  Cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

Theo đó, Cục Hàng Hải Việt Nam đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) xem xét, cắt giảm thủ tục chấp thuận tiến hành tháo bỏ niêm phong hoặc việc bơm thải các chất thải, nước bẩn qua những van hoặc thiết bị của tàu vì hoạt động này chỉ cần người làm thủ tục thông báo bằng văn bản cho cảng vụ trước khoảng thời gian nhất định để phục vụ công tác quản lý nhà nước tại cảng biển.

Đồng thời, Cục Hàng Hải Việt Nam cũng đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ đối với các thủ tục tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào, rời cảng. Theo Cục này thì thủ tục này thực tế không có sự tham gia chia sẻ thông tin với cơ quan hải quan. Bởi, việc quản lý hàng hóa chuyển cảng trên phương tiện vận tải đã được cơ quan hải quan kiểm soát thông qua hệ thống nghiệp vụ riêng của hải quan.

Đối với thủ tục cho phương tiện thủy nội địa rời cảng biển, Cục cũng kiến nghị Bộ GTVT bỏ bớt điều kiện “không bốc, dỡ hàng hóa, không đón, trả hành khách” trong trường hợp phương tiện thủy nội địa vào cảng biển và lưu lại trong khoảng thời gian không quá 72 giờ. Lý giải về kiến nghị này Cục Hàng Hải Việt Nam nhận định trong tình hình thực tế hiện nay không có trường hợp nào đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Bên cạnh việc đề xuất cắt giảm, Cục đã kiến nghị Bộ GTVT xem xét, đơn giản hóa thủ tục phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

Theo quy định hiện nay, khi thực hiện hoạt động thi công nạo vét trong vùng nước cảng biển, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư phải lập 2 phương án bảo đảm an toàn hàng hải và phương án bảo đảm ATGT. Vì nội dung phương án và hồ sơ đề nghị phê duyệt hai phương án tương đối giống nhau. Theo đó, kiến nghị tới Bộ GTVT lần này, Cục Hàng Hải cũng nghiên cứu, đề xuất cần bổ sung quy định loại trừ trường hợp không phải lập phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong trường hợp thực hiện hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển./.

Tin, ảnh: PL