Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh:TH)

Báo cáo tại buổi làm việc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, 7 tháng đầu năm 2019, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn, Viện đã đẩy mạnh triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất;  thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được thành phố, các cơ quan, đơn vị đặt hàng. Viện phát động các phong trào thi đua, tổ chức thực hiện một khối lượng lớn công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ và các nhiệm vụ được thành phố giao

Cụ thể, Viện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Trung ương và Hà Nội, tiến hành nghiên cứu xây dựng “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 2021-2030  và Kế hoạch 5 năm 2021-2025”; thường xuyên nghiên cứu, theo dõi, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, hằng quý, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Viện và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố. Viện tích cực tham gia biên soạn, xây dựng “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, “Đề án phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”…

Hiện Viện đang khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính: Khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị, cơ quan thường thuộc thành phố trong một số lĩnh vực; khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ một số dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích; điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Viện tiếp tục chú trọng củng cố và mở rộng các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Hội hữu nghị Việt – Mỹ thành phố Hà Nội với một số hoạt động nổi bật, góp phần đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân…

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu cần tiếp tục được nâng cao hơn, nhất là năng lực nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Đội ngũ nghiên cứu viên của Viện nhìn chung chưa thực sự đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn cũng như yêu cầu nhiệm vụ của thành phố; còn thiếu những nghiên cứu viên là chuyên gia có trình độ chuyên sâu và uy tín cao trên các lĩnh vực...

Tại buổi làm việc, các chuyên gia, nguyên lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo Viện cho rằng và các đại biểu cho rằng, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội cần thể hiện rõ hơn vai trò hạt nhân trong việc tập hợp đội ngũ trí thức làm công tác nghiên cứu; nâng cao năng lực dự báo và chủ động tham mưu tư vấn cho thành phố các vấn đề liên quan. Viện cũng cần ban hành các cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện chiến lược quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô… Đồng thời Thành phố cũng nên chủ động đặt hàng với Viện những vấn đề nóng, có tính chiến lược…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, vừa là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành, lại vừa là cơ quan tư vấn cho công tác nghiên cứu khoa học và quản lý của thành phố, khối lượng công việc được giao lớn nhưng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những nghiên cứu, đề xuất rất có giá trị của Viện đã giúp các cấp chính quyền thành phố xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn lực thực hiện và đưa ra những quyết định đúng đắn; phát huy được tính dân chủ trong nghiên cứu khoa học.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu Viện cần xác định rõ vai trò, xây dựng Viện thành cơ quan chiến lược của thành phố, xứng tầm với vị trí Thủ đô, ngang tầm các viện của Trung ương. Muốn vậy, Viện phải xác định được cơ chế chính sách, chú trọng môi trường làm việc, phát huy năng lực của đội ngũ trí thức chuyên môn.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Viện duy trì phương thức tổ chức thực hiện các nghiên cứu, tăng cường tính phản biện, mở rộng dân chủ trong nghiên cứu; xây dựng mô hình trong Viện trên cơ sở so sánh với các Viện nghiên cứu của các tỉnh, thành phố và trong khu vực; lan tỏa vị thế của Viện trong vùng kinh tế trọng điểm và vùng Thủ đô… Viện cũng cần tham gia nghiên cứu các đề tài lớn cùng Viện nghiên cứu Trung ương, tăng cường đóng góp trí tuệ; đồng thời qua đó thu hút người tài về Viện…/.

Thu Hà