Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo Bộ NN&PTNT, vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, kinh tế tập thể, HTX chưa phát triển tương xứng với thế mạnh của vùng, tỉ lệ đói nghèo vẫn còn cao. Việc tổ chức sản xuất ở khu vực này vẫn chủ yếu là các nông dân nhỏ lẻ, sản xuất theo mô hình trang trại dẫn đến việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ở khu vực gặp nhiều khó khăn.

Tính đến hết năm 2016, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ có 1.272 HTX nông nghiệp, chiếm 11,8% tổng số HTX nông nghiệp cả nước, bình quân mỗi tỉnh có 98 HTX. Nguồn vốn trung bình của mỗi HTX là 2,1 tỷ đồng, cao gấp đôi so với bình quân cả nước. Số thành viên của HTX trong vùng đạt 271 ngàn người. Trong 4 năm qua, tổng nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho các HTX toàn vùng là 93,5 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương đã khẩn trương đăng ký lại HTX theo Luật HTX mới. Đối với vùng duyên hải Nam Trung bộ, đến năm 2016, 1 liên hiệp và 624 HTX đã đăng ký lại, đạt tỉ lệ 93,4%. Ở vùng Tây Nguyên, đến năm 2016, có 2 liên hiệp và 155 HTX nông nghiệp đã đăng ký lại, đạt tỉ lệ 99,4%. Tuy nhiên, số HTX sáp nhập, giải thể hoặc chuyển đổi sang hình thức hoạt động khác khá lớn. Bên cạnh đó, vẫn còn HTX chưa thực hiện đăng ký lại nhưng vẫn hoạt động...

Tham luận của nhiều đại biểu tại Hội nghị khẳng định, sau 4 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, hoạt động của các HTX đã có tiến bộ, đặc biệt là các HTX kiểu mới, đáp ứng với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới hiện nay. Các HTX đã chuyển đổi hoạt động theo luật HTX năm 2012, nhiều HTX hoạt động gắn với sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết theo chuỗi, với các siêu thị mở rộng tiêu thụ. HTX áp dụng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành Luật HTX năm 2012 còn gặp những khó khăn, hạn chế nhất định, gây ảnh hưởng tới tình hình hoạt động của các HTX như quy định về tỉ lệ góp vốn tối đa của thành viên HTX bằng 20% vốn điều lệ còn chưa phù hợp, nhất là ở các HTX sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xuất khẩu, cần nguồn vốn nhiều. Quy định tỉ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng không phải là thành viên HTX không quá 32% còn bất cập. Các chính sách hỗ trợ HTX ban hành tuy nhiều nhưng lại tản mạn và thiếu nguồn lực đầu tư cho việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm…

Do đó, Bộ NN&PTNT cũng như nhiều đại biểu tham dự Hội nghị đã có kiến nghị, đề xuất cần phải sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số quy định trong luật này cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện cho HTX phát triển.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đi tham quan một số mô hình HTX tại Lâm Đồng.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ghi nhận những chuyển biến tích cực của kinh tế HTX trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, kinh tế HTX khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng. Nhiều mô hình HTX hoạt động rất hiệu quả nhưng chưa được nhân rộng.

Phó Thủ tướng cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của HTX, đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu trong việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Luật HTX và các văn bản dưới luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế HTX phát triển./. 

Tin, ảnh: Phúc Lê