Các vị khách mời Tọa đàm nhận hoa từ Ban tổ chức. (Ảnh: HNV)

Sự kiện được tổ chức ngay sau khi Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI thành công tốt đẹp và phản ánh kết quả nổi bật của hoạt động tín dụng chính sách 15 năm đã qua giúp hàng triệu thanh niên có điều kiện phát triển kinh tế.

Tham gia trả lời độc giả tại Tọa đàm trực tuyến lần này là ông Đinh Mai Phong, Phó Giám đốc Ban Tín dụng Học sinh - Sinh viên (HSSV) và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); ông Lê Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên TƯ Đoàn; ông Nguyễn Mạnh Thiện - Phó giám đốc ban tín dụng người nghèo, NHCSXH và ông Nguyễn Việt Hải, Phó giám đốc Ban hợp tác quốc tế và truyền thông NHCSXH.

Tín dụng chính sách đồng hành cùng thanh niên thoát nghèo và làm giàu

Ông Lê Ngọc Khánh khẳng định, trong thời gian qua nhu cầu thanh niên vay vốn phát triển kinh tế trong những năm qua là rất lớn. Đây là tín hiệu hết sức tích cực của phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế. Theo ông Khánh, trong số 1.397.194 hộ thanh niên (các hộ dưới 35 tuổi) đang có dư nợ tại NHCSXH với số tiền 37.129 tỉ đồng, có đến 973.185 hộ và dư nợ 29.890 tỉ đồng đăng ký vay vốn phát triển kinh tế. Điều đó cho thấy thanh niên đã và đang vay vốn để tập trung phát triển kinh tế. Bản thân Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XI đã có quyết tâm trong 5 năm tới, tổ chức Đoàn các cấp sẽ có trách nhiệm kết nối; tạo điều kiện hỗ trợ cho thanh niên vay 10.000 tỉ đồng để phát triển kinh tế. Chính phủ đã có Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, trong đó có mục hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp. Thanh niên có thể được vay vốn đến 50 triệu đồng, không cần thế chấp. “Như vậy, có thể nói với sự nỗ lực của mình tổ chức Đoàn đã và đang đồng hành với thanh niên trong việc lập nghiệp, khởi nghiệp nói chung và hỗ trợ các giải pháp để thanh niên được vay vốn phát triển kinh tế nói riêng” – ông Khánh nhấn mạnh.

Ông Đinh Mai Phong, Phó Giám đốc Ban Tín dụng Học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH (bên phải) (Ảnh: HNV)

Cũng theo ông Khánh, Đoàn thanh niên cùng với các tổ chức chính trị - xã hội khác thực hiện ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo nên một mô hình quản lý vốn tín dụng chính sách đặc thù và có hiệu quả, giúp công cuộc giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước đạt được nhiều thắng lợi. Thông qua hoạt động ủy thác cho vay thông qua hội, đoàn thể đặc biệt là tổ chức Đoàn, tín dụng chính sách có 5 đóng góp đáng kể, đó là: Phong trào sản xuất kinh doanh trong thanh niên phát triển; vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn được củng cố và nâng cao; cán bộ Đoàn được trang bị thêm kiến thức quản lý và kỹ năng khởi nghiệp; có nhiều mô hình tốt, nhiều thanh niên làm ăn có hiệu quả góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo; có thêm kính phí phục vụ hỗ trợ cho các hoạt động của Đoàn.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Việt Hải, NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo chỉ định của Chính phủ. Trong 6,7 triệu khách hàng đang có dư nợ tại ngân hàng thì có gần 1,4 triệu khách hàng có vay vốn có độ tuổi dưới 35 tuổi, với dư nợ 37.129 tỉ đồng (chiếm 21,8% tổng dư nợ của ngân hàng). Vốn vay tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất kinh doanh. Thực tế, NHCSXH luôn cố gắng tạo mọi điều kiện về nguồn vốn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Nguyễn Việt Hải (ngoài cùng từ phải sang), Phó giám đốc Ban hợp tác quốc tế và truyền thông NHCSXH. (Ảnh: HNV)

Trước kiến nghị của độc giả về NHCSXH có thể nghiên cứu và xem xét nới lỏng một số quy định về tài sản thế chấp, sự bảo lãnh của gia đình và tạo điều kiện cho thanh niên vay với số tiền nhiều hơn, để mở rộng phát triển kinh tế, ông Nguyễn Việt Hải trả lời: Các chương trình cho vay đều thực hiện theo các Nghị định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Thủ tục và quy trình cho vay đã được Ngân hàng Chính sách xã hội đơn giản đến mức tối đa nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp vay vốn sản xuất kinh doanh mức trên 50 triệu đồng thì vẫn phải thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định hiện hành của pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm.

Trong thời gian tới, NHCSXH sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ vốn cho thanh niên lập nghiệp, đồng thời tăng nguồn vốn cho vay. Bên cạnh đó, cũng tích cực kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay cho thanh niên đảm bảo hiệu quả.

Trả lời độc giả về Quỹ quốc gia về việc làm (kênh 120) của Trung ương Đoàn, ông Đinh Mai Phong, Phó Giám đốc Ban Tín dụng Học sinh sinh viên và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH cho biết, việc sử dụng nguồn từ Quỹ quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn Thanh niên quản lý để ưu tiên cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh là thuộc thẩm quyền của Trung ương Đoàn Thanh niên. Đối với các dự án trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ của thanh niên nông thôn, nếu Trung ương Đoàn Thanh niên có hướng ưu tiên cho đối tượng này được vay vốn từ Quỹ do Trung ương Đoàn Thanh niên quản lý thì NHCSXH sẽ thực hiện cho vay. Ngoài nguồn vốn từ quỹ quốc gia về việc làm do Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh quản lý, NHCSXH còn cho vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm từ nguồn vốn do ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố quản lý.

Giúp đời sống đồng bào dân tộc thiểu số bớt khó khăn

Có thể nói, chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, đặc biệt là đảm bảo an sinh xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, góp phần giúp đồng bào các dân tộc thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cùng chung sức xây dựng, phát triển đất nước. Kết quả này đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành và đặc biệt là đông đảo quần chúng ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Nguyễn Mạnh Thiện, Phó Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo, NHCSXH (bên trái). (Ảnh: HNV)

Ông Nguyễn Mạnh Thiện, Phó Giám đốc Ban Tín dụng người nghèo, NHCSXH cho biết thêm, tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể, theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giai đoạn 2005 - 2016 đã giảm từ 22% xuống còn 8,38%; đặc biệt là giảm nghèo trong khối đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn nữa, nguồn vốn này luôn ưu tiên đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có những hộ dân tộc thiểu số vay vốn từ 2 - 3 chương trình tín dụng ưu đãi. Về cơ bản, đã giúp giải quyết những vấn đề căn bản thiết yếu của cuộc sống trong khu vực đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần giúp đời sống đồng bào dân tộc thiểu số bớt khó khăn, giảm bệnh tật, thất học, các tệ nạn xã hội... và dần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng tạo nguồn lực giúp các địa phương khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng tỉnh cũng như toàn vùng, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; tăng cường sự hỗ trợ của Trung ương và sự giúp đỡ của các địa phương trong cả nước gắn với yêu cầu phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển sản xuất, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có vốn để sản xuất kinh doanh, từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu trên chính quê hương mình. Đặc biệt, giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số làm quen với việc vay vốn để sản xuất kinh doanh; qua đó, nâng cao trình độ quản lý vốn, cũng như trình độ sản xuất kinh doanh. Nhất là,  thông qua sử dụng vốn tín dụng ưu đãi đã tác động để chuyển biến về nhận thức, giúp đồng bào dân tộc thiểu số tự tin, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, tăng dần vị thế trong xã hội. Thêm vào đó, thông qua mô hình tổ chức và phương thức chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH (chính quyền địa phương xác nhận về đối tượng; các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; Tổ Tiết kiệm và vay vốn quản lý nợ), đã góp phần là “cầu nối” giữa Cấp ủy chính quyền địa phương các cấp với quần chúng nhân dân, đặc biệt là với khối đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng tại các địa phương./.

Lê Anh