Ngày 25/9, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW và Nghị quyết 1050-NQ/ĐUQC về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2018 và những năm tiếp theo. 

Phó Đô đốc Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự hội nghị; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền hình trực tuyến với 5 điểm cầu trong Quân chủng.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 5 điểm cầu trong quân chủng (Ảnh: Đình Sáng)

5 năm qua, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp sâu sát của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, triển khai và thực hiện tốt quan điểm, phương châm, nhiệm vụ giải pháp và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 765 của QUTW và Nghị quyết 1050 của Đảng ủy Quân chủng. Toàn Quân chủng đã triển khai thực hiện tốt các Đề án “Đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện”, “Kiện toàn hệ thống thể dục thể thao Quân đội”, “Đổi mới chương trình huấn luyện”, “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, gắn với huấn luyện chiến đấu”...

Quân chủng đã tập trung đổi mới về nội dung, chương trình phương pháp huấn luyện, thống nhất khoa học từ cơ quan đến đơn vị, phù hợp với tổ chức, biên chế, trình độ từng đối tượng, từng đơn vị; trong đó, không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, chú trọng đội ngũ cán bộ chủ trì; đẩy mạnh tự học tập, tự nghiên cứu dưới nhiều hình thức; vận dụng có hiệu quả hình thức và phương pháp mới như tổ chức tập huấn, huấn luyện trên mô phỏng; đưa cán bộ đi thực tế tham quan, học tập kiến thức vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại của các đơn vị trong Quân chủng và các nước, kết hợp với nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Nét mới trong hội thi-hội thao, lần đầu tiên Quân chủng tổ chức thi tư lệnh, chính ủy vùng Hải quân, thi chủ nhiệm hậu cần cấp trung, lữ đoàn giỏi; năm 2017 Quân chủng đã tổ chức thành công hội thi phim về tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chuyên ngành và bắn đạn thật...

Giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo, Quân chủng tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và VKTBKT hiện có; lấy thực hành là chính, lấy chiến trường làm thao trường huấn luyện, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ  làm mục tiêu huấn luyện./.

Vũ Hưởng