leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sư đoàn đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng tầng bước được nâng lên; góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, rút ra được những kinh nghiệm thiết thực trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đề ra phương hướng nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ tới./.                                 

Tin, ảnh : Hà Hữu Tân