leftcenterrightdel
Đại tá Lê Văn Hạnh, Hiệu trưởng trường Quân sự Quân đoàn 4 phát biểu khai mạc khóa học. (Ảnh Cù Ninh).

Ngày 21/5, tại Bình Dương, trường Quân sự Quân đoàn 4 khai mạc khóa giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) cho hơn 500 sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 6 và trường Cao đẳng Giao thông đường thủy II.

Tại lễ khai giảng, Đại tá Lê Văn Hạnh, Hiệu trưởng trường Quân sự Quân đoàn 4 khẳng định: Trang bị kiến thức QPAN cho học sinh, sinh viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, đòi hỏi sinh viên phải nỗ lực học tập, rèn luyện để lĩnh hội kiến thức, làm cơ sở để sau này phục vụ quê hương đất nước.

Sinh viên Nguyễn Lê Tiên, đại diện cho toàn thể sinh viên hứa sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, tham gia đầy đủ các nội dung học ở giảng đường và thao trường; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy, quy định của nhà trường, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất.

Được biết, trong thời gian môt tháng của khóa học, các sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về QPAN như: đường lối quân sự quốc phòng của Đảng;  tính năng, tác dụng của một số vũ khí, khí tài, v.v. Bên cạnh đó, sinh viên phải thực hiện các chế độ chính quy trong môi trường quân đội; rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật sinh hoạt, học tập nền nếp; tham gia các hoạt động bổ trợ khác như nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.../.

MP