Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)

Quyết định này là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của NHNN trong việc hỗ trợ các TCTD hạ lãi suất cho vay. Đồng thời, quyết định này cũng nằm trong lộ trình giảm giá sản phẩm dịch vụ của CIC từ năm 2015, theo đó CIC đã chủ động ứng dụng hệ thống công nghệ tiên tiến để nâng cao tính tự động hóa trong quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin; cải tiến hệ thống sản phẩm dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh tín dụng và quản trị rủi ro của các TCTD.

Đặc biệt, CIC đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chủ động triển khai Kế hoạch hành động của NHNN thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ góp phần cải thiện chỉ số tiếp cận tín dụng Việt Nam lên hạng 29/190 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng. Theo đó, độ phủ về thông tin tín dụng được nâng lên trên 51% trên dân số trưởng thành, chỉ số độ sâu thông tin được duy trì 7/8 điểm, cao hơn khu vực Đông Á Thái Bình Dương và các nước thu nhập cao OECD. Để đạt được những chỉ tiêu đó vì CIC đã chủ động triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ mới như: (i) Chính thức Cổng thông tin điện tử kết nối trực tiếp với khách hàng vay, theo đó khách hàng có thể tự đăng ký và khai thác thông tin tín dụng, điểm tín dụng bản thân; (ii) Kết nối thông tin với các Bộ, ngành, trong đó thu thập 100% thông tin doanh nghiệp từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư; xây dựng và triển khai đề án kết nối thông tin với Bộ Công An; (iii) Mở rộng nguồn thông tin từ các tổ chức tự nguyện như các Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ bảo lãnh... thuộc các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp hỗ trợ tài chính tiêu dùng, bán lẻ hàng hóa như MOBIVI, Fptshop... Đây là nguồn thông tin thay thế, phi truyền thống giúp CIC mở rộng kho dữ liệu để nâng cao độ phủ thông tin, qua đó hỗ trợ tốt hơn các TCTD trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh tín dụng an toàn, hiệu quả với chi phí hợp lý.

Từ những nỗ lực nêu trên cùng với nhu cầu mở rộng tín dụng của các TCTD, CIC đã có cơ sở để thực hiện giảm giá dịch vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng. Cụ thể, trong năm 2016 giá bình quân sản phẩm khách hàng vay thể nhân đã giảm 34,7%; khách hàng vay pháp nhân giảm 26,3% so với 2015. Năm 2017, CIC tiếp tục cải tiến phương thức cung cấp thông tin, triển khai phương thức kết nối và cung cấp thông tin trực tiếp (host to host) từ hệ thống của CIC tới hệ thống đánh giá, phê duyệt tín dụng của các TCTD, giảm thiểu yếu tố tác động của con người vào quá trình cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tín dungh; áp dụng các mức chiết khấu theo số lượng tra cứu thông tin. Do vậy, giá bình quân dịch vụ khai thác thông tin tín dụng tiếp tục giảm mạnh. Báo cáo tín dụng khách hàng vay thể nhân giảm 17,5% và khách hàng vay pháp nhân giảm 11,9% so với 2016. Bên cạnh đó, CIC còn triển khai cổng thông tin điện tử kết nối trực tuyến với khách hàng vay, theo đó khách hàng vay có thể đăng ký nhu cầu tín dụng, khai thác thông tin tín dụng, điểm tín dụng miễn phí của bản than từ CIC để giám sát thông tin, phòng tránh gian lận và nâng cao cơ hội tiếp cận tín dụng tại các TCTD.

Năm 2018, CIC đã đưa toàn bộ hệ thống công nghệ mới theo chuẩn quốc tế từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới vào hoạt động, do vậy tính tự động của các quy trình nghiệp vụ tăng cao, bên cạnh đó số lượng tra cứu thông tin của TCTD tăng lên đáng kể. Đây là tiền đề để CIC tiếp tục đưa ra mức giảm giá theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018. Từ ngày 15/1/2018, CIC đã quyết định giảm tiếp 12% giá toàn bộ sản phẩm do CIC thiết kế. Đồng thời, CIC sẽ tiếp tục theo dõi và thực hiện các biện pháp điều chỉnh, giảm giá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin tín dụng trong năm 2018 để duy trì ổn định và tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy TCTD khai thác thông tin, góp phần giảm lãi suất cho vay và đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng của ngành ngân hàng theo mục tiêu của NHNN và Chính phủ.

M.P