Ảnh minh họa (Ảnh: P.T)

Trong đó, phiên giao dịch ngày 1/8/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt 126.223 hợp đồng, giảm 23% so với mức cao nhất của tháng 7.

Đáng chú ý, khối lượng mở (OI) toàn thị trường cũng bị giảm so với các tháng trước. Tại ngày cuối cùng của tháng 8, khối lượng OI của toàn thị trường chỉ còn 17.676 hợp đồng, giảm 14% so với tháng trước, trong đó phiên giao dịch ngày 14/8/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 23.779 hợp đồng.

Đối với sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, TTCKPS tiếp tục ghi nhận sự quan tâm của nhà đầu tư đối với sản phẩm này. Trong tháng 8/2019, có 115 hợp đồng được giao dịch, tăng 15% so với kỳ trước, đáng chú ý, ngày 14/8/2019 đã ghi nhận KLGD nhiều nhất (40 hợp đồng). Khối lượng mở OI cuối tháng 8 là 140 hợp đồng, gấp 2,5 lần so với cuối kỳ trước đó./.

M.P