Ảnh minh họa (Ảnh:M.P)


Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 2,97-3,00%/năm, 10 năm trong khoảng 4,15-4,26%/năm, 15 năm trong khoảng 4,50-4,60%/năm, 20 năm là 5,14%/năm.

So với tháng 4/2018, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên tất cả các kỳ hạn: 5 năm (tăng 0,03%/năm), 10 năm (tăng 0,16%/năm), 15 năm (tăng 0,13%/năm), 20 năm (tăng 0,02%/năm).

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 5/2018, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 760 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 87,6 nghìn tỷ đồng, giảm 25% về giá trị so với tháng 4/2018. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 1,02 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 104,8 nghìn tỷ đồng, giảm 25% về giá trị so với tháng 4/2018.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,7 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 3,08 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch mua repo của NĐTNN đạt 0 đồng, giá trị giao dịch bán repo của NĐTNN đạt hơn 235 tỷ đồng. 

M.P