Ảnh minh họa. (Ảnh:T.L)

Mặc dù số ngày giao dịch chỉ có 15 ngày do có kỳ nghỉ lễ kéo dài, tổng khối lượng giao dịch vẫn đạt 421.824 hợp đồng với tổng giá trị giao dịch tính theo mệnh giá đạt hơn 44.669,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,21% và 2,98% so với tháng trước.

Trong tháng 2 có 1 mã sản phẩm là VN30F1802 đáo hạn ngày 13/2/2018 và HNX đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1804 vào ngày 22/2/2018. Tại thời điểm cuối tháng 2 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1803, VN30F1804, VN30F1806 và VN30F1809.

Khối lượng giao dịch bình quân tháng 2 đạt 28.122 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 2.977,96 tỷ đồng/phiên, với mức tăng kỷ lục lần lượt là 51,37% và 51,04% so với tháng trước.

Thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh cũng chứng tỏ vai trò là một kênh đầu tư cũng như phòng vệ rủi ro hiệu quả, có tác dụng ổn định tâm lý nhà đầu tư đặc biệt khi thị trường cơ sở biến động đột ngột. Cụ thể, trong hai ngày 5/2 và 6/2, khi VNIndex giảm tổng cộng hơn 93 điểm, giao dịch trên TTCK phái sinh lại diễn ra sôi động với khối lượng giao dịch lập kỷ lục mới vào ngày 6/2, đạt 39.311 hợp đồng, tương ứng 3.913,82 tỷ đồng giá trị giao dịch. Phiên giao dịch ngày 27/2 có giá trị giao dịch lớn nhất kể từ ngày khai trương thị trường với 4.273,52 tỷ đồng giá trị theo danh nghĩa.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường tăng 5,19% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 28/2/2018, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 11.461 hợp đồng, đây cũng là khối lượng OI cao nhất từ khi khai trương thị trường. Việc duy trì tăng trưởng khối lượng OI thể hiện dòng tiền tiếp tục xu hướng đổ vào thị trường phái sinh.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh được mở tiếp tục tăng 9,51% so với tháng trước, đạt 21.819 tài khoản. Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước (97,87%). Sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức trong nước chỉ chiếm khoảng 0,16% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán giảm so với tháng 1, chiếm 1,75% khối lượng giao dịch. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2 tăng gấp 2,3 lần so với tháng 1, đạt 1.842 hợp đồng, chiếm 0,22% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Theo đánh giá của HNX, sau 7 tháng hoạt động, hệ thống giao dịch và thanh toán bù trừ vận hành thông suốt, ổn định và an toàn, không phát sinh lỗi. Hệ thống thông tin thị trường hoạt động tốt, thông tin thị trường hiển thị đầy đủ trên website của Sở đảm bảo chính xác, kịp thời và đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Minh Phương