Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Cụ thể. lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 0,12%/năm, 0,10%/năm và 0,10%/năm xuống mức 3,68%/năm, 3,69%/năm và 3,83%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng lại có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,03%/năm, 0,06%/năm và 0,03%/năm lên mức là 2,44%/năm, 2,53%/năm và 2,66%/năm.

Cũng theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, hiện, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,5-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6-7,3%/năm.

Trong khi đó, hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD đang phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm./.

M.P